Izdat je prvi CD “KozArs” festivala u digitalnom izdanju od strane diskografske kuće “United Soloists” iz Švajcarske! Na izdanju možete naći kompozicije napisane za festival po konkursu iz 2017. i 2018. godine! Poslušajte CD na našem sajtu!

KozArs 2017

KozArs 2018

Close Menu