Zbornik radova „Kozara kroz riječ, zvuk i sliku“ objavljen je do sada u dva izdanja. Proizašao je iz istoimenog naučnog simpozijuma koji je održan 2017. i 2018. godine u Gradišci.

Close Menu