„KozArs” je osmišljen kao jedinstven događaj, koji je tematski vezan za planinu Kozaru i koji se održava na području kozarskih i potkozarskih opština. 

Planina kao centralna tačka inspiracije, koja do sada gotovo da nije osviješćena (ili je to učinjeno u političkom kontekstu) kroz savremenu umjetnost i naročito muziku, otvorila je niz mogućnosti za promenu tog statusa „neiskorišćenosti“ nečega što nam je tako blizu, a isuviše zapostavljeno.

Planina kao centralna tačka inspiracije, koja do sada gotovo da nije osviješćena (ili je to učinjeno u političkom kontekstu) kroz savremenu umjetnost i naročito muziku, otvorila je niz mogućnosti za promenu tog statusa „neiskorišćenosti“ nečega što nam je tako blizu, a isuviše zapostavljeno.

 Festival „KozArs“ zamišljen je kao jedan oblik turizma u kulturi ili kulturnog turizma, koji će isticati one najbolje društveno-istorijske, pa i geografske resurse Kozare i Potkozarja kroz umjetnost.

Cilj festivala „KozArs“ je razvoj kulturnog turizma u našoj regiji, te pomijeranje i ukidanje granica između ljudi, umjetnosti, nauke i muzike. U ovome učestvuju međunarodni umjetnici, naučnici i izvođači, te kompozitori koji svoja djela stvaraju inspirisani Kozarom kao centralnom tačkom manifestacije.

Cilj festivala „KozArs“ je razvoj kulturnog turizma u našoj regiji, te pomijeranje i ukidanje granica između ljudi, umjetnosti, nauke i muzike. U ovome učestvuju međunarodni umjetnici, naučnici i izvođači, te kompozitori koji svoja djela stvaraju inspirisani Kozarom kao centralnom tačkom manifestacije.

Close Menu