Projekat Međunarodnog muzičkog festivala „KozArs” (lat. ars – umjetnost, umijeće) predstavlja koncept trodnevnog muzičkog događaja izvođačko-edukativnog karaktera, koji se održava prvenstveno u Gradišci, ali i drugim (pot)kozarskim opštinama. Ova manifestacija je osmišljena kao jedinstven događaj, koji je tematski vezan za planinu Kozaru. Cilj festivala je pomijeranje granica muzike u našoj regiji, potom približavanje kvalitetne, umjetničke i world muzike široj javnosti kroz koncerte, seminare, predavanja i radionice, kao i zajedničko muziciranje i saradnja brojnih stručnjaka i muzičkih izvođača iz zemlje i regiona.

U sklopu festivala, od 18. do 20. maja 2017. godine posjetiocima su ponuđeni različiti tematski muzički događaji. Početak festivala (18. maj, od 20 časova) obilježio je koncert dobrodošlice pod nazivom „KantArs”, koji su održali Željko Galonja i Skomrah Gal orchestra sa gostima iz Srbije, u Kulturnom centru Gradiška. Drugog dana festivala (19. maja, od 20 časova), posjetioci su uživali u zvucima world muzike. Gosti iz Srbije, Dušan Popović Lipovac i sastav „Spona” su na koncertu „Ars Kompuesto“ približili gradiškoj publici zvuk flamenko muzike kroz srpske izvorne pjesme, obučene u moderno ruho i autentične aranžmane. Poslednjeg dana festivala, na koncertu pod nazivom „Ars Moderna” (20. maja, od 20 časova), u Kulturnom centru Gradiška nastupili su umjetnici iz Srbije i Crne Gore, koji su u prvom dijelu koncerta odsvirali nekoliko djela naših poznatih kompozitora Vlade Miloševića i Vojina Komadine, kao i djela klarinetiste Bojana Krtinića i umjetničke direktorke Radosti Galonja Krtinić. U drugom dijelu koncerta izvedena su instrumentalna djela pisana po konkursu za festival „KozArs”, a tematski vezana za planinu Kozaru. U pitanju su kompozicije Gordana Lazinice, Vladice Mikićević i Davida Mastikose.

Pored koncertnih aktivnosti, u okviru festivala održane su i radionice (18. maja) za učenike osnovnih škola u Turjaku i Gornjim Podgradcima, kao i prezentacija radova iz oblasti humanističkih nauka na tematskom skupu „Kozara kroz riječ, zvuk i sliku” (19. maja, od 16 časova i 20. maja, od 9 časova; Kulturni centar i Zavičajni muzej Gradiška).

Sami nazivi koncerata otkrivaju povezanost sa tematskim okvirima svakog koncerta ponaosob: „KantArs” kao dvosmislen naziv – umjetnost pjesme ili kantautorski projekat, potom „Ars moderna” kao savremena umjetnost i „Ars Kompuesto” kao umjetnost koja spaja (španski compuesto – spoj, spona).

Close Menu